İşitme kaybı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

İşitme kaybı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

İşitme bozukluğu, sağırlık ya da işitme kaybı, sesleri duymanın tamamen ya da kısmen yetersiz kalması anlamına gelir.

Belirtiler hafif, orta, şiddetli veya ağır olabilir. Hafif işitme bozukluğu olan bir hasta, özellikle ortamda çok fazla gürültü varsa,  işitme cihazına ihtiyacı olabilirken konuşmayı anlamada sorunlar yaşayabilir.

Ağır işitme engelliler iletişim kurmak için dudak okumayı öğrenebiliyor. Ağır işitme engeli olan insanlar hiçbir şey duyamazlar ve dudak okumayı ya da işaret dilini tamamen öğrenmelidirler.


Nedenleri

Sağırlığa neden olabilecek bazı hastalıklar veya durumlar şunlardır:

İç kulak, vücuttaki en hassas kemiklere sahiptir ve kulak zarı ya da orta kulaktaki hasar, çeşitli şekillerde işitme kaybına ve sağırlığa neden olabilir.

İşitme kaybı ve sağırlık

İşitme kaybının farklı seviyelerini ayırt etmek önemlidir.

İşitme kaybı: Bu, sesleri diğer insanlarla aynı şekilde duyma yeteneğinin azaltılmasıdır.

Sağırlık: Bu, kişi ses yükseltildiğinde bile işitme yoluyla konuşmayı anlayamadığında oluşur.

Ağır işitme kaybı: Bu, tam bir işitme eksikliği anlamına gelir. Derin sağırlığı olan bir kişi sesi algılayamaz.

İşitme bozukluğu, sesi algılamadan önce ihtiyaç duyulan ses seviyesine göre sınıflandırılır.


İşitme nedir?

Ses dalgaları kulağa girer, titreşimler kulak zarına ulaşır. Kulak zarından geçen titreşimler, orta kulaktaki kemikler olarak bilinen üç kemiğe geçer.

Bu kemikçikler, daha sonra kokleadaki küçük tüy benzeri hücreler tarafından toplanan titreşimleri arttırır.

Titreşimler onlara çarptıkça bu hareketler ve hareket verileri işitsel sinir yoluyla beyne gönderilir. Beyin, fonksiyonel işitmeye sahip bir kişinin ses olarak yorumlayacağı verileri işler.

İşitme kaybı türleri

Beş farklı işitme kaybı türü vardır:

1) iletim tipi işitme kaybı

Östaki disfonksiyonu, kulak kepçesi, orta kulak ve kulak zarı patalojileri, orta kulak ve kulak zarı hastalıkları, eksternal otit ve benzeri dış ve orta kulak fonksiyon bozukluklarından kaynaklanan işitme kayıpları iletişim tipi işitme kaybına girer. İletim tipi işitme kaybında kişiler algılama sorunları yaşamazlar ancak sesleri zayıf duyarlar. Alanında uzman kişiler tarafından önerilen uygun bir işitme cihazı ile hayatlarını yaşam kalitelerini düşürmeden devam ettirebilirler.


Aşağıdakiler dahil birçok nedenden dolayı oluşabilir:

Kulak enfeksiyonları kulak zarının işlevini azaltabilecek yara dokusu bırakabilir. Hücreler, enfeksiyon, travma veya ankiloz olarak bilinen bir durumda birlikte kaynaştırma sonucu bozulabilir.

2) Sinirsel (Sensorineural) işitme kaybı

İşitme kaybına iç kulak disfonksiyonu, koklea, işitsel sinir veya beyin hasarı neden olur. İnsanlar yaşlandıkça, hücreleri bazı fonksiyonlarını kaybeder ve işitme duyusu kötüleşir.Aşırı gürültü, enfeksiyon, yanlış antibiyotik kullanımı, akustik travma, kafa travması, meniere sendromu ve benzeri nedenlerle meydana gelen iç kulaktaki işitme sinirlerinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir işitme kaybıdır. Sinirsel işitme kaybı yaşayan kişiler sesleri nadiren ayırt edebilirler, algılama sorunu yaşarlar ve topluluk arasında konuşulanları anlayamazlar. Tedavisi olmayan bu işitme türünde vasıflı işitme cihazları kullanmak gerekmektedir.  Yüksek seslere, özellikle de yüksek frekanslı seslere uzun süre maruz kalmak, saç hücresi hasarının başka bir yaygın nedenidir. Hasarlı saç hücreleri değiştirilemez. Halen, araştırmalar yeni saç hücrelerinin büyümesi için kök hücrelerin kullanılmasını araştırmaktadır.

3) Karışık tip işitme kaybı (Mikst)

İletim tipi işitme kaybı ile sinirsel işitme kaybının aynı anda yaşandığı bir işitme kaybı çeşididir. Orta, iç ve dış kulakta oluşan karışık tip işitme kaybı yaşayan kişiler belli kelimeleri anlayabilirken, belli kelimeleri anlamakta zorluk çekerler. Tedavide başarı oranı düşük olsa da kişinin ihtiyaçlarına uygun bir işitme cihazı ile sorun giderilebilmektedir.

4) Fonksiyonel İşitme Kaybı

İşitme cihazı kullanılması gereken bir işitme kaybı çeşidi olan fonksiyonel işitme kaybı, organik kökenli değildir. Emosyonel bir işitme kaybı olduğu için doğru cihazı kullandıklarında duyma ile ilgili bir sıkıntı yaşamazlar.

5) Merkezi İşitme Kaybı

Tedavisi mümkün olmayan merkezi işitme kaybı, işitme merkezinin hasar gördüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır. İşitme cihazı kullanmanın zorunlu olduğu bu durumda, yaşanan sorunların belli bir kısmı düzelebilmektedir. 

Sağırlık ve konuşma

İşitme kaybı, ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak konuşma yeteneğini etkileyebilir.

İlkel sağırlık

Konuşmayı öğrenmeden önce tamamen veya kısmen işitme kaybına uğramaktır.

Prelingual sağırlığı olan bir birey doğuştan bir deformasyonla doğmuş veya bebeklik döneminde işitme duyusunu kaybetmiş olabilir.

Vakaların çoğunda, başlangıçta sağırlığı olan kişilerin işiten ebeveynleri ve kardeşleri vardır. Ayrıca çoğu, işaret dilini bilmeyen ailelerin içine doğar. Sonuç olarak, dil gelişiminde yavaş olma eğilimindedirler. Eğer prelingual sağırlığı olan çocuklara 4 yaşından önce koklear implant verilirse, dili başarıyla öğrenebilirler.

Dil ve sosyal ipuçlarını kullanma yeteneği birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle işitme kaybı olan çocukların, özellikle de şiddetli belirtileri olanların, sadece gecikmeli dil gelişimi değil, aynı zamanda daha yavaş sosyal gelişim yaşayabilmeleri de mümkündür.

Sonuç olarak, başlangıçta sağırlığı olan çocuklar, aynı durumda olan diğer çocuklarla birlikte okula gitmedikleri sürece sosyal olarak izole olma riski taşırlar.

Bir "sağır altkültür" ile tanımlayan çocuklar veya işaret dilini nasıl kullanacaklarını bilenler daha az yalıtılmış hissedebilir. Bununla birlikte, bazı gençler ebeveynleri henüz işaret dili öğrenmediyse, tecrit yaşayabilirler.

Dil sonrası sağırlık

İşitme kaybı olan çoğu kişinin dil sonrası sağırlığı vardır. İşitme engelinden önce konuşulan dili edinirler. Bir ilaç yan etkisi, travma, enfeksiyon veya hastalık işitme duyularını kaybetmesine neden olmuş olabilir.

Dil sonrası sağırlığı bulunan çoğu insanda, işitme kaybı yavaş yavaş başlar. Aile üyeleri, arkadaşlar ve öğretmenler engelden önce bir sorun fark etmiş olabilirler. İşitme kaybının ciddiyetine bağlı olarak, bireyin işitme cihazı kullanması, bir koklear implant uygulanması ve dudak okumayı öğrenmesi gerekebilir.

İşitme kaybı yaşayan insanlar, ne zaman meydana geldiğine ve ne kadar sürdüğüne bağlı olarak farklı zorluklarla karşı karşıya kalır. Yeni teçhizata aşina olmaları, ameliyat geçirmeleri, işaret dili ve dudak okumayı öğrenmeleri ve çeşitli iletişim cihazları kullanmaları gerekebilir.

Bir izolasyon hissi, bazen depresyona yol açabilecek yaygın bir sorundur. Dil sonrası işitme kaybına sahip bir kişinin işitme kaybına uyum sağlamak zorunda olan aile üyeleri ve yakın arkadaşları için çeşitli zorluklar yaşanabilir.

Yanlış iletişim, sadece işitme bozukluğu olan insan için değil, aynı zamanda etrafındaki insanlar için de ilişkiler üzerinde baskı yaratabilir. Eğer işitme kaybı aşamalıysa ve henüz teşhis konulmamışsa, aile üyeleri engeli olan bireyin kendilerinden uzaklaştığına inanabilir.

Tek taraflı ve iki taraflı sağırlık

Tek taraflı sağırlık, sadece bir kulakta işitme bozukluğunu ifade ederken, iki taraflı sağırlık her ikisinde de işitme bozukluğu anlamına gelir.

Tek taraflı işitme bozukluğu olan kişiler, eğer konuştukları kişi etkilenen tarafındaysa, konuşmayı sürdürmekte zorlanabilirler. Bir sesin kaynağını saptamak, her iki kulakta da iyi duyabilenlerle karşılaştırıldığında daha zor olabilir. Çok fazla çevresel gürültü olduğunda başkalarının ne dediğini anlamak zor olabilir.

Çok az arka plan gürültüsüyle birlikte, tek taraflı sağırlığı olan bir insan, neredeyse her iki kulağında da fonksiyonel işiten bir insanla benzer iletişim becerisine sahiptir.

Tek taraflı sağırlıkla doğan bebekler gelişimsel konuşma gecikmeleri yaşama eğilimindedir. Okula gittiklerinde konsantre olmayı zor bulabilirler. Sosyal aktiviteler, işitme sorunu olmayan çocuklar için olduğundan daha zor olabilir.

Belirtiler

Bazı insanlar doğuştan işitme engellidir, bazıları ise bir kaza veya hastalık nedeniyle aniden sağır olur. Çoğu insan için, sağırlık belirtileri zamanla kademeli olarak ilerler.

Bazı durumlarda kulak çınlaması veya inme gibi bir semptom olarak işitme kaybı olabilir.

Bebeklerde işitme bozukluğu

Aşağıdaki işaretler işitme problemini gösterebilir:

 • 4 aylıktan önce bebek başını ses kaynağına yöneltmezse.
 • 12 aylıkken bebek hala tek bir kelime söylemediyse
 • Bebek gürültüye tepki vermiyorsa.
 • Bebek sizi gördüğünde tepki verir, ancak görüş alanı dışında olduğunuzda hiç tepki vermez ise.
 • Bebek sadece bazı seslerin farkında gibi görünüyorsa.

Küçük çocuklarda ve çocuklarda işitme bozukluğu

Bu işaretler biraz daha büyük çocuklarda daha belirgin hale gelebilir:

 • Çocuk sözlü iletişimde akranlarının gerisinde ise.
 • Çocuk sürekli "Ne?" Demeye devam ediyorsa
 • Çocuk yüksek sesle konuşuyor ve normalden daha yüksek sesler çıkarmaya meyilliyse.
 • Çocuk konuştuğunda, söyledikleri net değilse.

Dört sağırlık düzeyi

Dört seviyede sağırlık ya da işitme bozukluğu vardır. Bunlar:

 • Hafif sağırlık veya hafif işitme bozukluğu: Kişi yalnızca 25 ila 29 desibel (dB) arasındaki sesleri algılayabilir. Özellikle çok fazla arka plan gürültüsü varsa, başkalarının söylediği kelimeleri anlamayı zor bulabilirler.
 • Orta derecede sağırlık veya orta derecede işitme bozukluğu: Kişi yalnızca 40 ila 69 dB arasındaki sesleri algılayabilir. Konuşmayı takip etmek işitme cihazı kullanmadan çok zordur.
 • Şiddetli sağırlık: Kişi yalnızca 70 - 89 dB üzerindeki sesleri duyar. Ciddi bir sağır kişi, işitme cihazı olsa bile, iletişim kurmak için dudak okumalı veya işaret dili kullanmalıdır.
 • Derin sağırlık: 90dB'nin altında bir ses duyamayan herkesin derin sağırlığı vardır. Sağırlığı olan bazı insanlar desibel düzeyinde hiçbir şey duyamazlar. İletişim, işaret dili, dudak okuma veya okuma ve yazma kullanılarak gerçekleştirilir.

Fizik muayene

Doktor bir otoskop kullanarak kulağa bakacaktır. Bu içinde ışık olan bir alettir. Muayene sırasında aşağıdakiler tespit edilebilir:

 • yabancı bir nesnenin neden olduğu bir tıkanıklık
 • çökmüş bir kulak zarı
 • kulak kiri birikimi
 • kulak kanalında bir enfeksiyon
 • kulak zarı içinde bir şişkinlik varsa orta kulakta bir enfeksiyon.
 • kolesteatom, orta kulakta kulak zarı arkasında bir cilt büyümesi.
 • kulak kanalında sıvı
 • kulak zarı içinde bir delik

Doktor, aşağıdakiler  gibi, kişinin işitme deneyimleri hakkında sorular sorabilir:

 • Sık sık kendinizden, insanlara söylediklerini tekrar etmelerini isterken mi buluyorsunuz?
 • Telefondaki insanları anlamakta zorlanıyor musunuz?
 • İnsanlarla yüz yüze sohbet ederken, dikkatlice odaklanmak zorunda mısın?
 • İşitme duyunuzla ilgili bir probleminiz olabileceğini hiç kimse size bahsetti mi?
 • Bugün eskisinden daha fazla insanın mırıldandığını düşünüyor musunuz?
 • Bir ses duyuyorsunuz; nereden geldiğini belirlemek zor mudur?
 • Birkaç kişi konuşurken, bunlardan birinin size ne söylediğini anlamakta zorlanıyor musunuz?
 • Sık sık televizyon, radyo veya herhangi bir cihazın ses düzeyinin yetersiz olduğunu söyler misiniz?
 • Erkek seslerini, kadın seslerinden daha kolay mı anlıyor musunuz?
 • Günün çoğunu gürültülü bir ortamda mı geçiriyorsunuz?
 • Sık sık başkalarının size ne dediğini yanlış anladığınızı düşündünüz mü?
 • Tıslama veya zil sesleri duyuyor musunuz?
 • Grup sohbetlerinden kaçınıyor musunuz?

Yukarıdaki soruların çoğuna "evet" cevabı verdiyseniz, doktora görünün ve işitme duyunuzu kontrol ettirin.

Genel tarama testi

Doktor, hastadan bir kulağı örtmesini ve farklı ses tonlarında konuşulan sözcükleri ne kadar iyi duyduklarını ve diğer seslere duyarlılığı kontrol etmelerini isteyebilir.

Doktor bir işitme sorunundan şüpheleniyorsa, muhtemelen kulak, burun ve boğaz uzmanına veya bir işitme uzmanına yönlendirilecektir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere testler yapılacaktır:

Çatal testi: Bu, Rinne testi olarak da bilinir. Bir ayar çatalı, vurulduğunda bir ses üreten iki kollu metal bir alettir. Basit bir çatal testi, doktorun işitme kaybının olup olmadığını ve sorunun nerede olduğunu tespit etmesine yardımcı olabilir.

Bir ayar çatalı titrer ve kulağın arkasındaki mastoid kemiğin üstüne yerleştirilir. Hastadan artık ne zaman ses duymadığını söylemesi istenir. Halen titreyen çatal daha sonra işitme kanalından 1-2 cm (2 cm) uzağa yerleştirilir. Hastaya çatalı duyabiliyor mu diye sorulur.

Hava iletimi kemik iletimlerinden daha büyük olduğundan, hasta titreşimi duyabilmelidir. Bu noktada duyamazlarsa, kemik iletimlerinin hava iletimlerinden daha üstün olduğu anlamına gelir.

Bu, ses dalgalarının kokleaya kulak kanalıyla girmesiyle ilgili bir problem olduğunu göstermektedir.

Odyometre testi: Hasta kulaklık takıyor ve sesler bir kerede bir kulağa yönlendiriliyor. Hastaya çeşitli tonlarda çeşitli sesler sunulur. Her ses duyulduğunda hastanın işaret vermesi gerekir.

Her ton çeşitli ses seviyelerinde sunulur, böylece işitme uzmanı o noktada hangi noktada sesin artık algılanmadığını belirleyebilir. Aynı test kelimelerle yapılır. Odyolog, duyma yeteneğinin nerede durduğunu belirlemek için çeşitli tonlarda ve desibel seviyelerinde kelimeler sunar.

Kemik osilatör testi: Titreşimlerin kemiklerden ne kadar iyi geçtiğini bulmak için kullanılır. Mastoide karşı bir kemik osilatörü yerleştirilir. Amaç, bu sinyalleri beyne taşıyan sinirin işlevini ölçmektir.

Çocukların rutin taraması

Çocukların işitme testlerini belirli zamanlarda yapması önemlidir:

 • okula başladıkları zaman
 • 6, 8 ve 10 yaşlarında
 • en az bir kere ortaokuldayken
 • Lisede bir kez

Yenidoğanların test edilmesi

Otoakustik emisyon testi dış kulağa küçük bir prob yerleştirerek yapılır; genellikle bebek uykuda iken yapılır. Prob sesler yayar ve kulaktan geri dönen "yankı" seslerini kontrol eder.

Yankı yoksa, bebeğin mutlaka bir işitme sorunu olmayabilir, ancak doktorların emin olmak için başka testler yapmaları gerekir.

Tedavi

Her türlü işitme kaybına sahip kişiler için yardım mevcuttur. Tedavi, sağırlığın hem sebebine hem de ciddiyetine bağlıdır.

Sensorineural işitme kaybı tedavi edilemez. Kokleadaki hücreler zarar gördüğünde onarılamaz. Bununla birlikte, çeşitli tedaviler ve stratejiler yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilir.

İşitme cihazları

Bunlar duymaya yardımcı olan giyilebilir cihazlardır.

Birkaç işitme cihazı tipi vardır. Çeşitli boyutlarda, devrelerde ve güç seviyelerinde gelirler. İşitme cihazları sağırlığı tedavi etmez, fakat kulağa giren sesi yükseltir, böylece dinleyici daha net bir şekilde duyabilir.

İşitme cihazları; batarya, hoparlör, amplifikatör ve mikrofondan oluşur. Bugün, çok küçük, sağduyulu ve kulağın içine sığabilir. Birçok modern versiyon, arka plandaki gürültüyü konuşma gibi ön plandaki seslerden ayırt edebilir.

İşitme cihazı, ağır işitme engeli olan bir kişi için uygun değildir.

Odyolog, cihazın tam olarak oturduğundan emin olmak için kulağa etki eder. İşitsel gereksinimlere uyacak şekilde ayarlanacaktır.

İşitme cihazlarına örnekler:

Kulağın arkasındaki (BTE) işitme cihazları: Bunlar, kulak kalıbı adı verilen bir kubbe ve birini diğerine bağlayan bir bağlantıdan oluşur. Kasa, dış kulağın arkasına oturur, kubbeye bağlantı kulağın önünden aşağıya iner. Cihazdan gelen ses, elektriksel veya akustik olarak kulağa yönlendirilir.

BTE işitme cihazları, elektrikli bileşenler kulağın dışına yerleştirildiği için diğer cihazlara göre daha uzun süre dayanır, bu da daha az nem ve kulak kirliliği hasarı olduğu anlamına gelir. Bu cihazlar, sağlam ve kullanımı kolay bir cihaza ihtiyaç duyan çocuklar arasında daha popülerdir.

Kanal içi (ITC) işitme cihazları: Bunlar kulak kanalının dış kısmını doldurur ve görülebilir. Hoparlörü kulağın içine yerleştirmek için genellikle silikondan yapılan yumuşak kulak uçları kullanılır. Bu cihazlar çoğu hastaya hemen uyar ve daha iyi ses kalitesine sahiptir.

Tamamen kanal (CIC) işitme cihazlarında: Bunlar küçük, gizli cihazlardır ancak ciddi işitme kaybı olan kişiler için önerilmez.

Kemik iletimli işitme cihazları: Bunlar, geleneksel tip işitme cihazı giyemeyenlerin yanı sıra, iletken işitme kaybına sahip kişilere yardımcı olur. Cihazın titreşimli kısmı, kafa bandı ile mastoide karşı tutulur. Titreşimler mastoid kemiğin içinden kokleaya geçer. Bu cihazlar çok uzun süre giyilirse acı verici veya rahatsız edici olabilir.

Koklear implantlar

Kulak zarı ve orta kulak doğru çalışıyorsa, bir kişi koklear implanttan yararlanabilir.

Bu ince elektrot, kokleaya eklenir. Kulağın arkasına derinin altına yerleştirilmiş küçük bir mikroişlemci ile elektriği uyarır.

Kokleadaki saç hücresi hasarı nedeniyle işitme bozukluğuna neden olan hastalara yardımcı olmak için koklear implant yerleştirilir. İmplantlar genellikle konuşma anlama becerisini geliştirir. En yeni koklear implantlar, hastaların müzik dinlemelerine, arka plan gürültüsü ile bile konuşmaları daha iyi anlamalarına ve yüzerken işlemcilerini kullanmalarına yardımcı olan yeni teknolojilere sahiptir.

Bir koklear implant şunlardan oluşur:

 • Bir mikrofon: Bu, ortamdaki sesi toplar.
 • Bir konuşma işlemcisi: Bu, konuşma gibi hasta için daha önemli olan seslere öncelik verir. Elektriksel ses sinyalleri kanallara bölünür ve vericiye çok ince bir kablo aracılığıyla gönderilir.
 • Bir verici: Bu mıknatısla sabitlenmiş bir bobindir. Dış kulağın arkasında bulunur ve işlenmiş ses sinyallerini dahili olarak implante edilen cihaza iletir.

İçeride:

 • Bir cerrah cildin altındaki kemiğe bir alıcı ve stimülatör sabitler. Sinyaller elektriksel darbelere dönüştürülür ve iç tellerden elektrotlara gönderilir.
 • Kokleaya 22'ye kadar elektrot sarılır. Dürtüler, koklea'nın alt geçitlerindeki sinirlere ve daha sonra doğrudan beyine gönderilir. Elektrot sayısı, implant üreticisine bağlıdır.

Çocuklar genellikle her iki kulağında koklear implantlara sahipken, yetişkinlerde sadece bir tane bulunur.

İşaret dili ve dudak okuması

İşitme bozukluğu olan bazı kişiler konuşma problemlerinin yanı sıra diğer insanlardan konuşmayı anlamada zorluk çekebilir.

İşitme bozukluğu olan kişilerin büyük bir çoğunluğu diğer iletişim yollarını öğrenebilir.

Dudak okuma ve işaret dili, sözlü iletişimin yerini alabilir veya tamamlayabilir.

Bazı durumlarda birbirinden oldukça farklı olan bir dizi işaret dili vardır.

Dudak okuma

Konuşma okuması olarak da bilinen dudak okuma, konuşulan dili anlama, konuşmacının dudağını, yüz ve dil hareketlerini izlemenin yanı sıra, bağlam tarafından sağlanan verilerden ve hastanın sahip olabileceği herhangi bir duruşmadan ileriye dönük bir yöntemdir.

Konuşmayı öğrendikten sonra işitme engelliler, dudak okumasını hızlı bir şekilde alabilir; Bu, işitme engelli doğanlar için geçerli değildir.

İşaret dili

Bu, ellerle yapılan işaretleri, yüz ifadelerini ve vücut duruşlarını kullanan, ancak ses olmayan bir dildir. Esas olarak sağır olanlar tarafından kullanılır.

Birkaç farklı işaret dili türü vardır. İngiliz İşaret Dili (BSL), Amerikan İşaret Dili'nden (ASL) çok farklıdır. Örneğin, BSL iki elli bir alfabe kullanırken, Amerikan işaret dili tek elli bir alfabe kullanır.

İşaret dili konuşulan formdan tamamen farklıdır, sözcük sırası ve BSL'deki dilbilgisi, konuşulan İngilizce'deki ile aynı değildir. ASL, konuşulan Japoncaya konuşulan İngilizceye göre daha benzer.

Önleme

Aşağıdaki önlemler işitme duyunuzun korunmasına yardımcı olabilir:

 • TV, radyo, müzik çalar ve oyuncaklar: Sesi çok yükseğe ayarlamayın. Çocuklar, özellikle yüksek sesli müziğin zararlı etkilerine karşı hassastır. Gürültülü oyuncaklar çocukların işitmesini tehlikeye atabilir.
 • Kulaklıklar: Duymak istediğiniz sesleri ayırmaya ve yüksek sesle dinlemek yerine mümkün olduğu kadar çevre sesini engellemeye odaklanın.
 • Mesleki sağlık: Diskolar, gece kulüpleri ve barlar gibi gürültülü bir ortamda çalışıyorsanız, kulak tıkacı veya kulaklık kullanın.
 • Eğlence mekanları: Pop konserlerine, motor yarışlarına, drag yarışlarına ve diğer gürültülü etkinliklere giderseniz, kulak tıkacı takın.
 • Pamuklu çubuklar: Bunları yetişkin veya bebek kulaklarına sokmayın. 

İşitme, yaşla birlikte sıklıkla bozulabilir, ancak erken doğru önlemlerin alınmasıyla risk azaltılabilir.

Benzer Makaleler

 • Tinnitusun Belirtileri, Tedavisi, Evde Uygulayabileceğiniz Tedaviler ve Nedenleri
  Tinnitusun Belirtileri, Tedavisi, Evde Uygulayabileceğiniz Tedaviler ve Nedenleri

Yeni Makaleler

 • Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
  Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
 • Coronavirüs ve alternatif tedavileri
  Coronavirüs ve alternatif tedavileri
 • Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
  Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
 • Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
  Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
 • Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
  Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
  Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
 • Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
 • Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
 • Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
  Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
 • Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
  Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
 • Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
  Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
 • Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
  Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
 • Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
  Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
 • Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
  Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
 • Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri
  Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri