MRG Taramaları: Tanım, kullanım ve prosedür

MRG Taramaları: Tanım, kullanım ve prosedür

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması dünya çapında yaygın bir işlemdir.

MRG, vücuttaki organların ve dokuların ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır.

Buluşundan bu yana, doktorlar ve araştırmacılar tıbbi prosedürlere ve araştırmalara yardımcı olmak için MRG tekniklerini geliştirmeye devam ediyor. MRG'nin gelişimi tıpta devrim yarattı.

Bu makale özellikle MRG taramalarına, nasıl çalıştıklarına ve doktorların bunları nasıl kullandıklarına bakar.

MR taramasına hızlı bakış

 • MRG taraması non-invaziv ve ağrısız bir işlemdir.
 • Raymond Damadian, Indomitable olarak adlandırdığı ilk MRG tam vücut tarayıcısını oluşturdu.
 • Temel bir MRI tarayıcısının maliyeti 150.000 ABD Doları'ndan başlar, ancak birkaç milyon doları aşabilir.
 • Her 100.000 vatandaş için 48 makine ile Japonya, kişi başına en fazla MRG tarayıcısına sahip.

MR taraması nedir?

Bir MR taraması, iç organların ve yapıların ayrıntılı görüntüsünü oluşturmak için büyük bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanır.

Tarayıcının kendisi tipik olarak, ortada bir masaya sahip büyük bir tüpü andırarak hastanın içeri girmesine izin verir.

Bir MR taraması, potansiyel olarak zararlı iyonlaştırıcı radyasyon kullanmadığından BT taramalarından ve X ışınlarından farklıdır.

MR kullanım alanları

MRI taramasının gelişimi, tıp dünyası için büyük bir kilometre taşıdır.

Doktorlar, bilim adamları ve araştırmacılar, artık invazif olmayan bir araç kullanarak insan vücudunun içini daha ayrıntılı olarak inceleyebiliyorlar.

Bir MR tarayıcısının kullanılabileceği örnekler:

 • beyin ve omurilik anomalileri
 • vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan tümörler, kistler ve diğer anomaliler
 • Meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda meme kanseri taraması
 • sırt ve diz gibi eklemlerin yaralanması veya anormallikleri
 • bazı kalp problemleri
 • karaciğer ve diğer karın organlarının hastalıkları
 • Kadınlarda pelvik ağrının değerlendirilmesi, fibroidler ve endometriozis gibi nedenlerle
 • infertilite değerlendirmesi yapılan kadınlarda uterus anomalileri şüphesi

Bu listetüm kuyllanım alanlarını içermiyor. MRI teknolojisinin kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

MR taramasına hazırlık

Bir MR taramasından önce çok az hazırlık yapılması gerekir.

Hastaneye varışta, doktorlar hastadan bir önlük giymesini isteyebilir. Mıknatıslar kullanıldığından, tarayıcıda metal nesnelerin bulunmaması kritik öneme sahiptir. Doktor, hastadan makineye müdahale edebilecek metal takıları veya aksesuarları çıkarmasını isteyecektir.

Kişinin vücudunda mermi, şarapnel ya da diğer metalik yabancı cisimler gibi herhangi bir metal varsa, muhtemelen MR taraması yapılamayacaktır. Bu aynı zamanda koklear implantlar, anevrizma klipsleri ve kalp pilleri gibi tıbbi cihazlar içinde geçerlidir.

Kapalı alanlar hakkında endişeli veya gergin olan kişiler doktorlarına söylemelidir. Genellikle prosedürü daha rahat hale getirmek için MRG'den önce ilaç verilebilir.

Hastalar bazen taramaya uygun belirli bir dokunun görünürlüğünü arttırmak için intravenöz (IV) kontrast sıvı enjeksiyonu alırlar.

Tıbbi görüntülerde uzmanlaşmış bir doktor olan radyolog, daha sonra MRI tarama sonucunu değerlendirecek ve prosedürle ilgili olabilecek tüm soruları cevaplayacaktır.

Hasta tarama odasına girdikten sonra, doktor tarayıcı masaya yatmalarına yardımcı olur. Personel, battaniye veya minderler sağlayarak mümkün olduğunca rahat olmalarını sağlayacaktır.

Tarayıcının yüksek seslerini engellemek için kulaklık tıkaçları veya kulaklıklar sağlanacaktır. İkincisi, prosedür sırasında herhangi bir endişeyi sakinleştirmek için müzik dinleyebildikleri çocuklar için popülerdir.

MR taraması sırasında

Tarayıcıya girdikten sonra, MRG teknisyeni rahat olduklarından emin olmak için hastayla dahili telefon aracılığıyla iletişim kuracaktır. Hasta hazır olana kadar taramayı başlatmazlar.

Tarama sırasında hareketsiz kalmak çok önemlidir. Herhangi bir hareket, hareketli bir nesnenin fotoğrafını çekmeye çalışan bir kamera gibi görüntüleri bozacaktır. Yüksek şiddetle gelen sesler tarayıcıdan gelecektir. Bu tamamen normal. Görüntülere bağlı olarak, zaman zaman kişinin nefesini tutması gerekli olabilir.

Hasta işlem sırasında rahatsızlık duyuyorsa, interkom aracılığıyla MRG teknisyeniyle konuşabilir ve taramanın durdurulmasını isteyebilir.

MR taramasından sonra

Taramadan sonra, radyolog yeni bir çekim gerekip gerekmediğini kontrol etmek için görüntüleri inceler. Radyolog tatmin olursa, hasta eve gidebilir.

Radyolog, talep eden doktor için bir rapor hazırlayacaktır. Hastalardan genellikle sonuçları görüşmek için doktorlarından randevu almaları istenir.

Yan etkileri

Bir hastanın MRG taramasından yan etkiler görmesi son derece nadirdir.

Bununla birlikte, kontrast boya bazı insanlarda bulantı, baş ağrısı ve enjeksiyon sırasında ağrı veya yanmaya neden olabilir. Kontrast maddeye alerji de nadiren görülür, ancak mümkündür ve kurdeşenlere veya gözlerde kaçıntıya neden olabilir. Herhangi bir olumsuz reaksiyon oluşursa teknisyene haber verin.

Klostrofobi yaşayan veya kapalı alanlarda rahatsızlık duyan insanlar bazen MRG taraması yapmakta zorluk çekerler.

MR çalışma prensibi

Bir MRG tarayıcısı iki güçlü mıknatıs içerir. Bunlar, ekipmanın en önemli parçalarıdır.

İnsan vücudu büyük ölçüde hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan su moleküllerinden oluşur. Her atomun merkezinde, bir mıknatıs görevi gören ve herhangi bir manyetik alana duyarlı olan proton adı verilen daha küçük bir parçacık bulunur.

Normal olarak, vücuttaki su molekülleri rastgele düzenlenir, ancak bir MRI tarayıcısına girerken, ilk mıknatıs su moleküllerinin bir yönde, kuzey ya da güney yönünde hizalanmasına neden olur.

İkinci manyetik alan daha sonra bir dizi hızlı darbeyle açılır ve kapanır, böylece her hidrojen atomunun açıldığında hizalamasını değiştirmesine ve ardından kapatıldığında hızlı bir şekilde orijinal durumuna geri dönmesine neden olur.

Elektriğin, bobinlerin titreşmesine de neden olan gradyan bobinlerden geçirilmesi, manyetik alanı oluşturur ve tarayıcının içinde çarpma sesi çıkarır.

Hasta bu değişiklikleri hissetmese de, tarayıcı bunları algılayabilir ve bir bilgisayarla birlikte radyolog için ayrıntılı bir kesit görüntüsü oluşturabilir.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG)

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme veya fonksiyonel MRG (fMRG), beynin belirli bölgelerine kan akışını izleyerek bilişsel aktiviteyi ölçmek için MRG teknolojisini kullanır.

Kan akışı, nöronların aktif olduğu bölgelerde artar. Bu, beyindeki nöronların aktivitesi hakkında bir fikir verir.

Bu teknik, araştırmacıların beyin ve omuriliği, invaziv prosedürlere veya ilaç enjeksiyonlarına ihtiyaç duymadan değerlendirmesini sağlayarak beyin haritalamada devrim yarattı.

İşlevsel MRG, araştırmacıların normal, hastalıklı veya yaralı bir beynin işlevi hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur.

fMRI ayrıca klinik uygulamada kullanılır. Standart MRG taramaları doku yapısındaki anomalileri tespit etmek için kullanışlıdır. Bununla birlikte, bir fMRI taraması, etkinlikteki anormallikleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

Kısacası fMRI, dokuların göründüğünden çok ne yaptığını test eder.

Bu nedenle, doktorlar konuşma, hareket, algılama veya planlama gibi kritik fonksiyonlarda yer alan beyin bölgelerini belirleyerek beyin ameliyatının risklerini değerlendirmek için fMRI'yi kullanır.

Fonksiyonel MRG, tümörlerin, inme , kafa ve beyin yaralanmalarının veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların etkilerini belirlemek için de kullanılabilir.

SSS

Bir MRG taraması ne kadar sürer?

MRG taramaları, vücudun hangi bölümünün analiz edildiğine ve kaç görüntü gerektiğine bağlı olarak 20 ila 60 dakika arasında değişir.

İlk MRG taramasından sonra, görüntüler radyolog için yeterince net değilse, hastadan hemen ikinci bir tarama yapmasını isteyebilirler.

Diş tellerim ya da dolgularım var, tarama yaptırabilirmiyim?

Diş telleri ve dolgular taramadan etkilenmemesine rağmen, bazı görüntüleri bozabilir. Doktor ve teknisyen bunu önceden tartışacaktır. Ek görüntü gerekirse MRI taraması daha uzun sürebilir.

MRG tünelindeyken hareket edebilir miyim?

MRG tarayıcısındayken olabildiğince hareketsiz kalmak önemlidir. Herhangi bir hareket tarayıcıyı bozacak ve bu nedenle üretilen görüntüler bulanık olacaktır. Özellikle uzun MRI taramalarında, MRI teknisyeni prosedürün yarısında kısa bir molaya izin verebilir.

Klostrofobikim, ne yapabilirim?

Doktor ve radyolog, tüm işlem boyunca hastayla konuşabilecek ve endişeleri giderebilecektir. Açık MRG tarayıcıları, bazı vücut bölümlerinin klostrofobisi olan hastalara yardım etmesi için bazı yerlerde bulunur.

Kişi kaygıyı hafifletmek için testten önce ilaç alabilir.

MR taramamdan önce kontrast enjeksiyonuna ihtiyacım var mı?

Bir kontrast boya, belirli dokuları vurgulayarak teşhis doğruluğunu artırabilir.

Bazı hastaların taramadan önce enjekte edilen bir kontrast madde bulundurması gerekebilir.

Hamileyseniz MRG taraması yapabilir miyim?

Ne yazık ki, basit bir cevap hayır. Taramadan önce bir doktora hamilelik hakkında bilgi verin. MRG taramalarının gebelik üzerindeki etkisi konusunda nispeten az sayıda çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, 2016 yılında yayınlanan kurallar konuya daha fazla ışık tutmuştur.

Tipik olarak, doktorlar hamile kadınlar için kontrast madde önermez.

MRG taramaları, bilgi gerekli olmadığı sürece birinci trimesterde kısıtlanmalıdır. İkinci ve üçüncü trimesterde yapılan MRG taramaları 3,0 tesla (T) ya da daha düşük  kuvvetlerde güvenlidir. Tesla, manyetik kuvvetin bir ölçüsüdür.

Kılavuzlar ayrıca ilk trimester boyunca MRG'ye maruz kalmanın uzun vadeli sorunlarla bağlantılı olmadığını ve klinik kaygıları dile getirmemesi gerektiğini belirtir.

Benzer Makaleler

 • PET taramaları kullanımları ve riskleri
  PET taramaları kullanımları ve riskleri
 • Ultrason: Nasıl çalışır? Ne için kullanılır?
  Ultrason: Nasıl çalışır? Ne için kullanılır?

Yeni Makaleler

 • Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
  Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
 • Coronavirüs ve alternatif tedavileri
  Coronavirüs ve alternatif tedavileri
 • Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
  Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
 • Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
  Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
 • Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
  Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
  Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
 • Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
 • Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
 • Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
  Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
 • Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
  Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
 • Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
  Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
 • Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
  Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
 • Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
  Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
 • Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
  Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
 • Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri
  Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri