Taşikardinin nedenleri, belirtileri ve tedavileri

Taşikardinin nedenleri, belirtileri ve tedavileri

Taşikardi, genellikle dakikada 100 atışın üzerinde, hızlı bir dinlenme kalp atışına karşılık gelir. Taşikardi, altta yatan nedene ve kalbin ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak tehlikeli olabilir.

Taşikardisi olan bazı kişilerin hiçbir belirti veya komplikasyonu olmayabilir. Bununla birlikte taşikardi, inme , ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde artırır.

Taşikardi, normalden daha hızlı attığı yaygın bir kalp ritmi bozukluğu türüdür.  Genel olarak, dinlenik yetişkin bir kalp dakikada 60 ila 100 kez atar. Bir birey taşikardi olduğunda, kalbin üst veya alt odaları önemli ölçüde daha hızlı atar. Kalp çok hızlı attığında, daha az pompalar ve kalbin kendisi de dahil olmak üzere vücudun geri kalanına kan akışı azalır. Kalbin daha hızlı atması nedeniyle, kalbin kasları veya miyokardın daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Bu devam ederse, oksijene bağlı miyokard hücreleri ölebilir ve bu da kalp krizine yol açabilir.

Atriya, ventriküller ve kalbin elektriksel devreleri

İnsan kalbi dört odadan oluşur:

 • Atria: İki üst oda
 • Ventriküller: İkialt odadır.

Sol ve sağ atriyal ve ventriküller var.

Kalbin sinüs düğümü adı verilen doğal bir kalp pili vardır. Sağ atriyumda bulunur. Sinüs düğümü elektrik sinyalleri gönderir. Her biri bir kalp atışını tetikler. Elektriksel uyarılar sinüs düğümünü terk eder ve atriya boyunca ilerleyerek atriya kaslarının kasılmasını sağlar. Bu atriyal kas kasılması kanı ventriküllere doğru iter. Elektriksel uyarılar, bir hücre kümesi olan atriyoventriküler (AV) düğümde devam eder. AV düğümü elektrik sinyallerini yavaşlatır ve sonra bunları ventriküllere gönderir. Elektrik sinyallerini geciktirerek, AV düğümü ventriküllere önce kanla doldurma zamanı verebilir. Ventrikül kasları elektrik sinyallerini aldığında, akciğerlere veya vücudun geri kalanına kan pompalayarak büzüşürler. Normalden daha hızlı bir kalp atışıyla sonuçlanan elektrik sinyallerinde bir sorun olduğunda, taşikardi vardır.

Taşikardinin nedenleri

Taşikardi genellikle kalbin pompalama hareketini kontrol eden normal elektrik sinyallerinin iletimindeki bir bozulmadan kaynaklanır Aşağıdaki durumlar, olası nedenlerdir:

 • Belirli ilaçlara tepki
 • Kalbin konjenital anomalileri
 • Çok fazla alkol tüketmek
 • Madde adde kullanımı
 • elektrolit dengesizliği
 • koroner arter hastalığı , kalp kapağı hastalığı, kalp yetmezliği , kalp kası hastalığı, tümörler veya enfeksiyonlar dahil olmak üzere kalp dokularına zarar veren kalp hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Tiroid bezi
 • Sigara içmek
 • Bazı akciğer hastalıkları

Taşikardinin tedavisi

Tedavi seçenekleri, durumun nedenine, taşikardili kişinin yaşına, genel sağlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tedavinin amacı taşikardinin nedenini ele almaktır. Klinik olarak uygulanabilir olduğunda, doktor oranı yavaşlatmaya, sonraki taşikardi bölümlerini önlemeye ve risk komplikasyonlarını azaltmaya çalışabilir. Bazı durumlarda, gereken tek şey nedeni tedavi etmektir. Diğer durumlarda altta yatan bir sebep bulunmaz ve doktor farklı tedavileri denemek zorunda kalabilir.

Hızlı bir kalp atışını yavaşlatma yolları

Vagal manevraları : Vagal sinir, kalp atış hızını düzenler. Bu siniri etkileyen manevralar öksürük, ıkınma(bağırsak hareketi yapıyormuş gibi) ve kişinin yüzüne bir buz torbası yerleştirmek bulunur.

İlaç: Antiaritmik ilaçlar oral yolla veya enjeksiyonla uygulanabilir. Normal bir kalp atışının geri getirilmesine yardımcı olurlar. Bu bir hastanede yapılır. Mevcut ilaçlar normal kalp ritmini geri getirir, kalp atış hızını kontrol eder veya her ikisini de yapar. Bazen bir bireyin normal kalp ritminin geri getirilmesi için birden fazla antiaritmik ilaç alması gerekebilir.

Kardiyoversiyon: Kaşıklar veya göğüse yapıştırılan bantlar yoluyla kalbe elektrik şoku yollanır. Bu, kalpteki elektriksel sinyalleri etkiler ve normal ritmini geri getirir. Bu bir hastanede yapılır.

Taşikardiyi önleme

Radyofrekans kateter ablasyonu

İlaçlar: 

Düzenli alındığında, anti-aritmik ilaçlar taşikardiyi önleyebilir.

Bir doktor, antiaritmikler, örneğin diltiazem (Cardizem) ve verapamil (Calan) gibi kanal blokerleri veya propranolol (Inderal) ve esmolol (Brevibloc) gibi beta blokerleri ile birlikte alınacak diğer ilaçları önerebilir.

İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD)

Kalp atışını sürekli izleyen bir cihaz, göğsüne cerrahi olarak implante edilir. ICD herhangi bir kalp atışı anormalliğini tespit eder ve elektrik şoku verir ve normal kalp ritmine geri döner .

Cerrahlık

Bazen bir doku bölümünü çıkarmak için ameliyat gerekir. Cerrah, skar dokusu paterni yaratabilir. Skar dokusu kötü bir elektrik iletkenidir. Bu prosedür genellikle sadece diğer tedaviler etkili olmadığında veya kişinin başka bir kalp rahatsızlığı varsa kullanılır.

Yeni oral antikoagülanlar (NOAC) veya kan sulandırıcıları

NOAC'ler kanın pıhtılaşmasını zorlaştırır ve inme veya kalp krizi geçirme riski yüksek veya orta derecede olan kişilere verilir.

Bu ilaçlar kanama riskini arttırsa da, doktor onları inme veya kalp krizi riski kanama riskinden daha büyük olan bir kişi için reçete edecektir.

Taşikardi belirtileri

Aşağıdaki taşikardi belirtileri ve semptomları mümkündür:

 • Göğüs ağrısı
 • Hafıza bulanıklığı
 • Baş dönmesi
 • Düşük tansiyon
 • Baş dönmesi
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Ani halsizlik
 • Bayılma

Muhtemel komplikasyonlar

Komplikasyon riski, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • Şiddet
 • Tip
 • Kalp atışı
 • Süreklilik
 • Başka kalp rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığı

En sık görülen komplikasyonlar şunlardır:

 • Kan pıhtıları: Bunlar kalp krizi veya felç riskini önemli ölçüde artırır.
 • Kalp yetmezliği: Eğer durum kontrol altında değilse, kalbin zayıflaması muhtemeldir. Bu kalp yetmezliğine yol açabilir. Kalp yetmezliği, kalbin vücuda etkili veya düzgün bir şekilde kanı pompalamamasıdır. Vücudun sol tarafı, sağ tarafı ve hatta her iki tarafı da etkilenebilir.
 • Bayılma nöbetleri: Hızlı kalp atışı olan bir kişi bilincini kaybedebilir.
 • Ani ölüm: Bu genellikle sadece ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyonla bağlantılıdır .

Taşikardi Türleri

En yaygın görülen taşikardi tipleri şunlardır:

Atriyal fibrilasyon

Bazen elektriksel sinyaller, sinüs düğümü yerine sol atriyumdan ortaya çıkabilir. Bu, odaların aşırı hızlı ve zayıf bir oranda kasılmalarına neden olur. 

Bir atriyal fibrilasyon  birkaç saat ila birkaç gün sürebilir. Bazen, tedavi olmadan kaybolmaz.

Atriyal çarpıntı

Atriyaldaki kasılmalar hızlı kalp atışı nedeniyle zayıftır. Atriyal flutter bölümü birkaç saat veya birkaç gün sürebilir. Bazen tedavi edilene kadar geçmeyebilir. Atriyal flutter bazen ameliyatın bir komplikasyonudur, ancak aynı zamanda çeşitli kalp hastalığından da kaynaklanabilir. Atriyal flutter olan insanlar da sıklıkla atriyal fibrilasyon yaşarlar.

Supraventriküler taşikardiler (SVT'ler)

Bu, ventriküler dokudan kaynaklanan herhangi bir hızlandırılmış kalp ritmini ifade eder. Kalpteki anormallikler genellikle doğumda bulunur ve örtüşen sinyallerden oluşan bir döngü oluşturur. Bir SVT birkaç saniye ila birkaç saat sürebilir.

Ventriküler taşikardi

Ventriküllerdeki anormal elektrik sinyalleri hızlı bir kalp atışı ile sonuçlanır. Kalp atışının hızı ventriküllerin doğru şekilde dolmasına ve büzülmesine izin vermez, bu da vücuda zayıf kan akışı sağlar. Bu tip taşikardi sıklıkla hayatı tehdit eden bir durumdur ve tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir.

Ventriküler fibrilasyon

Ventriküller etkisiz bir şekilde titreyerek vücuda zayıf kan akışı sağlar. Normal kalp ritmi hızlı bir şekilde geri kazanılmazsa kan dolaşımı durur ve ölüme neden olur. Altta yatan kalp rahatsızlığı veya ciddi travmaya neden olanlar ventriküler fibrilasyon yaşayabilir.

Taşikardi risk faktörleri

 • Yaş: 60 yaş üstü insanların, gençlere kıyasla, taşikardi yaşama riski çok daha fazladır.
 • Genetik: Taşikardi veya diğer kalp ritmi bozuklukları ile yakın akrabaları olan kişiler,  daha yüksek risk taşırlar.

Diğer potansiyel risk faktörleri şunlardır:

 • Kalp hastalığı
 • Stres
 • Düzenli kafein ve alkol tüketimi
 • Yüksek tansiyon
 • Zihinsel stres
 • Sigara içmek
 • Madde bağımlılığı

Taşikardi teşhisi

Bir doktor genellikle semptomlarla ilgili bazı sorular sorarak, fiziki muayene yaparak ve bazı testler sunarak taşikardiyi teşhis edebilir. Bunlar şunları içerebilir:

Elektrokardiyogram (EKG)

Elektrotlar, kalbin verdiği elektriksel sinyalleri ölçmek için cilde tutturulur.

Bu test ayrıca taşikardiye katkıda bulunabilecek önceki herhangi bir kalp hastalığını da gösterecektir.

Ekokardiyogram

Ekokardiyogram bir çeşit ultrason incelemesidir. Vücuttaki yapıların seslerini  ekoları kaydederek kalbin hareketli bir görüntüsü elde edilebilir. Bu, taşikardide rol oynayabilecek yapısal veya konjenital anormalliklerin aranmasına yardımcı olabilir.

Kan testleri

Bunlar, tiroid problemlerinin veya diğer maddelerin taşikardiye katkıda bulunan faktörler olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.

Holter monitörü

Taşikardisi olan kişi, tüm kalp atışlarını kaydeden taşınabilir bir cihaz kullanır. Kıyafet altında giyilir ve kişi 1 veya 2 gün boyunca normal aktivitelerine devam ederken kalbin elektriksel aktivitesi hakkındaki bilgileri kaydeder.

Olay kaydedici

Bu cihaz bir Holter monitörüne benzer, ancak tüm kalp atışlarını kaydetmez. İki tip vardır:

 • Kişi semptomlar yaşarken, kayıt cihazından gelen sinyalleri iletmek için bir telefon kullanır.
 • Diğer tip uzun süre boyunca her zaman giyilir. Bunlar bazen bir ay boyunca giyilebilir.

Bu olay kaydedici, rastgele anlarda meydana gelen ritim bozukluklarını teşhis etmek için iyidir.

Elektrofizyolojik testler (EP çalışmaları)

Bu, invaziv, nispeten ağrısız, cerrahi olmayan bir testtir ve aritmi tipini, kökenini ve tedaviye olası cevabı belirlemeye yardımcı olabilir.

Test bir EP laboratuarında bir elektrofizyolog tarafından gerçekleştirilir ve sorunlu aritmilerin kontrollü bir ortamda çoğaltılmasını mümkün kılar.

Eğik masa tilt testi

Kişi solgunluk veya baş dönmesi hissi yaşarsa ve ne EKG ne de Holter herhangi bir aritmi göstermediyse, bir tilt-masa testi yapılabilir.

Hasta, hidrolik olarak baş kısmı kaldırılabilen bir masaya yatırılır, emniyet kayışları ile güvenliği sağlandıktan sonra yatar pozisyonda kan basıncı ve kalp hızı ölçülür.

Refleksler doğru çalıştığında, dik konuma getirildiğinde kalp atış hızının ve kan basıncının değişmesine neden olurlar. Bu, beynin yeterli miktarda kan almasını sağlamak içindir. Eğer refleksler yetersizse, bu durum bayılma nöbetlerini ve buna bağlı semptomları açıklayabilir.

Göğüs röntgeni

X-ışını görüntüleri doktorun kişinin kalbinin ve akciğerlerinin durumunu kontrol etmesine yardımcı olur. Taşikardiyi açıklayan diğer durumlar da tespit edilebilir.

Taşikardi komplikasyonları şunlardır :

 • Bayılma ve baş dönmesi
 • Yorgunluk ve yorgunluk
 • Nefes darlığı

Aynı zamanda aşağıdakilere de yol açabilir :

 • Kan pıhtıları ve kalp krizi veya inme riski daha yüksektir.
 • Kalp artık kanı etkili bir şekilde pompalayamadığından kalp yetmezliği

Bazı durumlarda, ani ölümle sonuçlanabilir.

İspanyolca makaleyi okuyun

Benzer Makaleler

 • Aritminin nedenleri, belirtileri, çeşitleri ve tedavisi
  Aritminin nedenleri, belirtileri, çeşitleri ve tedavisi
 • Beta-bloker: Türleri, yan etkileri ve etkileşimleri
  Beta-bloker: Türleri, yan etkileri ve etkileşimleri
 • Kalp bloğu çeşitleri, nedenleri, belirtileri ve risk faktörleri
  Kalp bloğu çeşitleri, nedenleri, belirtileri ve risk faktörleri

Yeni Makaleler

 • Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
  Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
 • Coronavirüs ve alternatif tedavileri
  Coronavirüs ve alternatif tedavileri
 • Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
  Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
 • Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
  Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
 • Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
  Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
  Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
 • Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
 • Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
 • Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
  Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
 • Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
  Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
 • Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
  Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
 • Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
  Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
 • Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
  Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
 • Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
  Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
 • Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri
  Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri