Kişilik bozukluğu: Tedavisi ve farklı türleri nelerdir?

Kişilik bozukluğu: Tedavisi ve farklı türleri nelerdir?

Kişilik her birimizi farklı kılar. Davranış tarzımız, nasıl tepki verdiğimiz, dünya görüşümüz, düşüncelerimiz, duygularımız ve ilişkilerde nasıl etkileşim kurduğumuz, kişiliğimizi oluşturan şeyin bir parçasıdır.

Sağlıklı bir kişiliğe sahip olmak, kişinin günlük yaşamda etkin ve başarılı olmasını sağlar. Herkes bir süre stres yaşar, ancak sağlıklı bir kişilik zorluklarla yüzleşmemize ve ilerlememize yardımcı olur.

Kişilik bozukluğu olan biri için, çoğu insanın kabul ettiği günlük yaşamın özellikleri ile mücadele etmek zor olabilir.

Birçok kişilik bozukluğu türü vardır, ancak bu makale bunlardan birkaçı üzerinde durulacak.

Kişilik nedir?

Bir bireyin kişiliği, etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıklarını tanımlar. Düşünmelerini, hissetmelerini ve belirli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan bir dizi özellik ve özelliktir.

Genetik özellikler, biyolojik ve çevresel faktörlerin hepsi bireyin kişiliğini şekillendirmeye yardımcı olur.

Kişilik bozukluğu

Bir bireyin kişilik bozukluğu olduğunda, yaşamın değişimlerine ve taleplerine cevap vermesi ve başkalarıyla ilişkiler kurması ve sürdürmesi zorlaşır.

Bu deneyimler sıkıntı ve sosyal izolasyona yol açabilir ve depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları riskini artırabilir.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (APA) Teşhis ve İstatistik El Kitabı beşinci baskısı (DSM-5) , insanların tedavi isteyebilecekleri teşhis edilebilir koşullar olarak bir dizi kişilik bozukluğunu listeler.

DSM-5 kişilik bozukluklarını, A, B ve C olarak adlandırdığı üç geniş kümeye ayırır.

Küme A kişilik bozuklukları

Mental Health America'ya (MHA) göre bu bozukluklar diğerlerine sıradışı ve eksantrik görünen davranışları içerir.

Onlar içerir:

 • paranoyak kişilik bozukluğu
 • şizoid kişilik bozukluğu
 • şizotipal kişilik bozukluğu

Küme B kişilik bozuklukları

Bu bozukluklar duygusal, dramatik veya düzensiz davranışlara sahiptir.

Örnekler şunları içerir:

Küme C kişilik bozuklukları

Kaygı ve korku, Küme C bozukluklarında meydana gelen davranışların temelini oluşturur.

Bunlara örnekler:

 • çekingen kişilik bozukluğu
 • bağımlı kişilik bozukluğu
 • obsesif kompulsif kişilik bozuklukları

Bir kişilik bozukluğu tanısı almak için bireyin belirli kriterleri karşılaması gerekir.

Mental Health America, bir kişilik bozukluğunu, "Tehlikeli veya bozuk işleve neden olacak kadar ciddi bir şekilde kökleşmiş, esnek olmayan bir ilişki kurma, algılama ve ciddi düşünme biçimi" olarak tanımlamaktadır.

Bu bozukluklar muhtemelen genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır.

Paranoid kişilik bozukluğu

Paranoyak kişilik bozukluğu olan bir kişi diğerlerine güvenmeyi zor bulmaktadır. Bunun olduğuna dair hiçbir kanıt olmasa bile, insanların yalan söylediklerini veya manipüle ettiklerini düşünebilirler.

Paranoid kişilik bozukluğu olan bir kişide aşağıdakiler gözlemlenir :

 • güvensizlik ve şüphe
 • hipervijilans
 • korku
 • onlardan yararlanan birinin endişesi
 • algılanan suiistimal yüzünden öfke
 • gizli anlamlar ya da nedenler hakkındaki endişeler

Başkalarına güvenememek, insanın etrafındakilerle ilişkilerini sürdürmesini zorlaştırabilir.

Nüfusun %2-4 'ünde bu kişilik bozukluğunun olduğu düşünülmektedir.

Şizoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu olan bir kişi, başkalarıyla ilişki kurmak zorunda kaldıklarında genellikle rahatsız olur.

Paranoid kişilik bozukluğuna göre daha az görülür. Nüfusun %1'ini etkilediği düşünülmektedir. 

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler, diğerleri tarafından  uzak, bağımsız, soğuk veya “yalnız” olarak görebilir.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişi:

 • başkalarıyla yakın sosyal temastan kaçınır
 • kişisel ilişkiler kurma konusunda güçlük çeker
 • sınırlı kişisel veya sosyal etkileşimi içeren iş arar
 • durumlara, başkalarının uygunsuz olduğunu düşündüğü şekillerde tepki verir
 • çekilmiş ve yalıtılmış görünür

Kişi, insanlardan ziyade nesnelerle veya hayvanlarla bağ kurabilir.

Şizoid kişilik bozukluğu şizofreni ile bazı özellikler paylaşmaktadır, ancak aynı değildir. Psikoz ve halüsinasyonlar bu kişilik bozukluğunun bir parçası değildir.

Bu kişilik bozukluğu olan kişilerde şizofreni veya şizotipal kişilik bozukluğu olan akrabaları olabilir.

Şizotipal kişilik bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu olan insanlar kendi aileleri dışında çok az kişiyle yakın ilişkide olabilir.

Bunun nedeni ilişkilerin nasıl geliştiğini ve davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini anlamakta zorluk çekmeleridir. Ayrıca başkalarını anlamak veya onlara güvenmek zor olabilir.

Teşhis için, kişi aşağıdaki davranışlardan beş veya daha fazlasını gösterecek veya deneyimleyecektir:

 • referans fikirleri, örneğin, küçük bir olay gerçekleştiğinde, kişi onlar için özel bir önem taşıdığına inanır.
 • batıl inanç, telepati inancı veya tuhaf fanteziler veya meşguliyetler gibi davranışlarını etkileyen tuhaf inançlar veya büyülü düşünceler
 • bedensel yanılsamalar da dahil olmak üzere alışılmadık algısal deneyimler
 • garip düşünme ve konuşma, örneğin, mecazi düşünme ve aşırı yükleme
 • şüpheli olma veya paranoyak düşünme belirtileri
 • uygunsuz veya tuhaf yüz ifadeleri
 • garip, eksantrik veya tuhaf görünen davranışlar veya görünüm
 • birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaş ve sırdaş eksikliği
 • aşırı sosyal kaygı

  Bu durumu olan bir kişi gelecekte şizofreni gelişme riski daha yüksektir.

  Antisosyal kişilik bozukluğu

  Antisosyal kişilik bozukluğu olan bir kişi (ASKB), doğru ya da yanlışı dikkate almadan ya da davranışlarının diğerleri üzerindeki sonuçlarını düşünmeden hareket eder.

  Bu durum aşağıdakilerle sonuçlanabilir:

  • sorumsuz ve suçlu davranış
  • yenilik arayışı
  • şiddet içeren davranış
  • suç faaliyeti riski

  2016'da yayınlanan bir araştırmaya göre, genel nüfusun yüzde 1-3'ünün  antisosyal kişilik bozukluğu var, ancak cezaevindeki kişilerin yaklaşık yüzde 40-70'inden antisosyal kişilik bozukluğu vardır..

  15 yaşından önce davranış bozukluğu olması, ileride ASKB olma riskini önemli ölçüde artırır. Erkekleri kadınlardan daha fazla etkileme olasılığı yüksektir.

  Araştırmacılar 543 katılımcının belirli genetik özelliklerine baktılar. Beynin frontal korteks bölgesinde düşük düzeyde gri maddenin yanı sıra bozukluğu olan kişilerde de benzer genetik özellikler buldular. Genetik, biyolojik ve çevresel faktörler muhtemelen hepsi bir rol oynamaktadır.

  Borderline kişilik bozukluğu

  Borderline kişilik bozukluğu olan bir kişi duygularını kontrol etmekte zorlanır.

  Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler aşağıdakileri yaşayabilirler:

  • değişken ruh hali
  • davranış ve kişisel imgede kaymalar
  • dürtüsel davranış
  • yoğun kaygı, öfke ve depresyon dönemleri, can sıkıntısı

  Bu yoğun his yalnızca birkaç saat sürebilir veya daha uzun süre birkaç gün sürebilir. Günlük hayatta ilişki zorluklarına ve diğer zorluklara yol açabilir.

  Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne (NIMH) göre, bunun sonucu olarak:

  • kişinin başkalarıyla olan ilişkisinde hızlı değişiklikler, örneğin aniden sevgiden, öfkeye geçiş
  • tehlikeli sürüş ve para harcama gibi riskli davranışlar
  • kendine zarar verme davranışı
  • zayıf öfke yönetimi
  • boşluk hissi
  • başkalarına güvenme zorluğu
  • tekrarlayan intihar davranışları, el hareketleri, tehditler veya jiletle kendini kesmek gibi kendi kendini sakatlama
  • ayrılma veya ayrılma duyguları

  Histriyonik kişilik bozukluğu

  Histrionik kişilik bozukluğu olan bir kişi, başkalarının kendilerini fark etmelerine ve önemli olduklarına dair güvence vermelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu, kişinin düşünme ve davranma şeklini etkileyebilir.

  2015 yılında yazan araştırmacılar zihinsel sağlıkta “belirsiz tanı kategorilerinden biri” olarak nitelendirdi.

  Bu kişiler günlük yaşamla başa çıkabilecek kadar güçlü değillermiş gibi hissedebilirler.

  Bu durum aşağıda görünen davranışlara yol açabilir:

  • bencil
  • kışkırtıcı ve çapkın
  • uygunsuz
  • aşırı duygusal veya dramatik
  • duygusal olarak sığ
  • samimiyetsiz, sevme ve hoşlanmadıkça kişinin etrafındakilere uyma kayması
  • riskli, çünkü kişi sürekli yenilik ve heyecan istime

  Kişi sosyal ve diğer ortamlarda iyi işlev görebilir, ancak aynı zamanda yüksek düzeyde stres yaşayabilir. Bu depresyon ve endişe yol açabilir.

  Histrionik kişilik bozukluğunun özellikleri, narsistik kişilik bozukluğu ile örtüşebilir ve bunlarla benzerlik gösterebilir.

  Narsistik kişilik bozukluğu

  Bu bozukluğun  özellikleri öz-önem ve güç duygusu, ancak düşük öz saygı ve güçsüzlük duygularını da içerebilir.

  Bu durumu olan bir kişi aşağıdaki kişilik özelliklerini gösterebilir:

  • kendi önemleri, çekicilikleri, başarıları ve güçleri ile ilgili
  • hayran olmak ve dikkat çekmek
  • başkalarının duygularına saygı duymamak
  • yeteneklerini veya başarılarını abartmak
  • her şeyin en iyisini elde etmeyi ummak
  • kolayca incinme ve reddetme deneyimi
  • başkalarının, kendisine ait tüm plan ve fikirlere uymasını beklemek
  • kıskançlık 
  • özel muamele görmeleri gerektiğine inanmak
  • sadece onlar kadar özel olan diğer insanlarla zaman geçirmeleri gerektiğine inanmak
  • kibirli veya iddialı görünmek
  • dürtüsel davranışa yatkın olmak

  Aynı zamanda aşağıdaki durumlara karşı daha yüksek riskleri olabilir:

  • ruh hali, madde ve kaygı bozuklukları
  • düşük özgüven ve yeterince iyi olmama korkusu
  • utanç duygusu, çaresizlik, kendi başına öfke
  • dürtüsel davranış
  • intihar girişimi için öldürücü araçlar kullanmak

  Bu özellikler sağlıklı ilişkileri sürdürmeyi ve günlük yaşamda çalışmayı zorlaştırabilir.

  Çekingen kişilik bozukluğu

  Bir kişiyle çekingen kişilik bozukluğu temelde reddedilme ve yeterince iyi olmadıklarını hissetme korkusundan dolayı sosyal durumlardan ve kişilerarası ilişkilerden uzak durur.

  Bu kişilerde aşağıdaki durumlar olabilir:

  • yetersiz hissetmek
  • özgüveninin düşük olması
  • insanlara güvenmeyi zor bul

  Aşırı utangaç ve sosyal olarak engellenmiş görünebilirler.

  Çekingen kişilik bozukluğuna sahip bir kişi, başkalarıyla yakın ilişkiler geliştirmek isteyebilir, ancak ilişki kurma konusundaki güven ve yeteneğinden yoksundur.

  Ayrıca, madde bağımlılığı, yeme bozukluğu veya depresyon riski daha yüksek olabilir. Kişi intihar edebilir ya da düşünebilir.

  Bağımlı kişilik bozukluğu

  Bu durumu olan bir kişi aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

  • başkaları tarafından halledilmesi gereken aşırı bir ihtiyaç vardır
  • başkalarına aşırı bağımlı
  • derin bir ayrılma ve terk etme korkusu var
  • başkalarını memnun etmeye çalışırken çok fazla enerji ve kaynak harcıyor
  • anlaşmazlık ve anlaşmazlıklardan kaçınmak için çok uzun
  • başkaları tarafından manipülasyona karşı savunmasız
  • ilişkiyi sürdürmek için kötü muameleye maruz kalmaya istekli
  • yalnız olmayı sevmiyor

  Diğerleri, kişinin davranışını şöyle görebilir:

  • itaatkâr
  • yapışkan
  • nonassertive
  • pasif
  • uysal

  Kişi genellikle kendine ve yeteneklerine güven duymaz. Projeleri bağımsız olarak üstlenmek ya da yardım almadan karar almak zor. Sorumluluk almayı zor bulabilirler.

  2011 yılında yayınlanan bir çalışmada, bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerin, ev içi istismar da dahil olmak üzere diğer kişilerin kötü muamelelerine maruz kaldıkları sonucuna varmıştır.

  Bu, depresyon ve anksiyete gibi başka komplikasyonlara yol açabilir.

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

  Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile aynı değildir. Ancak bazı araştırmacılar aralarında bir bağlantı olduğunu düşünmektedir.

  Mükemmeliyetçilik ve sıkı çalışma konusundaki aşırı endişe, Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olan bir insanın hayatını domine etmektedir. Birey, bu idealleri için yakın kişisel ilişkilerin zarar görmesine sebep olabilir.

  Uluslararası OCD Vakfı'na göre, Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişi:

  • esnek görünmek
  • kontrolde olması zor bir ihtiyaç hissetmek
  • kurallar ve verimlilik konusundaki endişelerin gevşemeyi zorlaştırması
  • görevleri tamamlamada mükemmeliyet odaklılık
  • işler dağınık olduğunda rahatsız olma
  • görevleri başkalarına devretmekte zorluk çekme
  • gerekli olmadığında aşırı tutumlu olma
  • nesneleri istifleme, biriktirme
  • işyerinde yüksek verimli olma

  Diğerleri bireyi kutsal, inatçı, işbirliği yapmayan ve engelleyen olarak görebilir.

  Uluslararası OCD Vakfı'na göre, OKB ile OKKB arasındaki fark, OKB'nin günlük görevlerle ilgili olduğudur; OKKB ise özellikle aşağıdaki prosedürlere odaklanmaktadır.

  Ek olarak, OKB bir kişinin günlük yaşamda çalışma şeklini etkileyebilir, oysa OKKB bir kişinin mesleki performansını artırabilir, muhtemelen iş dışındaki yaşamlarına müdahale edebilir.

  Kişilik bozukluğu tedavisi

  Kişilik bozuklukları sıklıkla benzer özellikleri paylaşır ve aralarındaki ayırt etmek zor olabilir, ancak DSM-5 uygun bir tanı için kriterler sağlar.

  Bir teşhisten sonra tedavi, farklı kişilik bozukluğu olan insanlara yardımcı olabilir.

  Çoğu zaman kişi davranışlarında yanlış bir şey olduğunu hissetmez, ancak sosyal izolasyon ve korku yaşadıkları için yardım isteyebilirler.

  Bununla birlikte, depresyon, anksiyete ve diğer ruh sağlığı sorunları, bir kişilik bozukluğu ile yaşamaktan kaynaklanabilir. Bu nedenle, erken yardım istemek önemlidir.

  Bir doktor ilaç yazabilir ve tedavi veya danışmanlık önerebilir. Bireysel, grup ve aile danışmanlığı yardımcı olabilir.

  Bir danışmanlık türü bilişsel davranışçı terapidir (BDT) . BDT bir kişinin davranışını yeni bir şekilde görmesine ve durumlara tepki vermenin alternatif yollarını öğrenmesine yardımcı olur.

  Zamanla bu, kişinin günlük yaşamda çalışmasını ve başkalarıyla sağlıklı ilişkilerini sürdürmesini kolaylaştırabilir.

  Benzer Makaleler

  • Borderline kişilik bozukluğu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
   Borderline kişilik bozukluğu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  • Ruh sağlığı: Tanım, sık görülen bozukluklar ve erken belirtiler
   Ruh sağlığı: Tanım, sık görülen bozukluklar ve erken belirtiler

  Yeni Makaleler

  • Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
   Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
  • Coronavirüs ve alternatif tedavileri
   Coronavirüs ve alternatif tedavileri
  • Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
   Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
  • Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
   Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
  • Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
   Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
  • Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
   Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
  • Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
   Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  • Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
   Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  • Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
   Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
  • Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
   Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
  • Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
   Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
  • Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
   Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
  • Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
   Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
  • Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
   Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
  • Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri
   Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri