Erkeklerde İdrarda Kan Gelmesi

Erkeklerde İdrarda Kan Gelmesi

İdrardaki kan, erkeklerde sık görülen birçok sorunun belirtisidir. İdrardaki kanın tıbbi terimi hematüridir.

İdrarda kan gelmesinin nedenleri

Erkeklerde idrarda kan gelmesi, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

1. İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) idrarda kan gelmesinin yaygın bir nedenidir. Kadınlarda daha sık görülmesine rağmen, erkeklerde de sorun yaratabilir.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonları için risk faktörleri arasında prostat problemleri ve idrar kateterizasyonu yer alır.

Bakteriler mesaneden vücudun dışına idrar taşıyan tüp olan üretraya girdiklerinde İYE oluşabilir.

İdrardaki kana ek olarak, İYE semptomları şunları içerir:

 • acil ve sık idrara çıkma
 • üretrada ağrı veya yanma
 • bulanık, kokulu idrar

Nadiren İYE böbrekleri etkileyebilir. Bu durumda, enfeksiyon daha ciddi olma eğilimindedir ve aşağıdaki ek semptomlara neden olabilir:

 • sırt ağrısı, yanlar ve kasık
 • mide bulantısı ve kusma
 • ateş ve titreme

2. Böbrek ve mesane taşları

Atık ürünler idrardaki kimyasallarla bağlanarak böbreklerde veya mesanede sert taşlar oluşabilir.

Çoğu zaman, taşlar idrar kanalından geçecek kadar küçüktür. Daha büyük taşlar böbreklerde veya idrar yollarının herhangi bir yerinde sıkışıp kalabilir.

Büyük taşlar genellikle aşağıdaki gibi daha belirgin semptomlara neden olur:

 • idrarda kan
 • her iki tarafta bel ağrısı
 • inatçı mide ağrısı
 • mide bulantısı ya da kusma
 • ateş ve titreme
 • bulanık veya güçlü kokan idrar

3. Egzersize bağlı hematüri

Egzersiz sonrası hematüri olarak da bilinen egzersize bağlı hematüri, bir kişinin egzersiz yaptıktan sonra oluşan idrardaki kanı ifade eder.

Doktorlar, egzersize bağlı hematüriye neyin sebep olduğundan emin değillerdir. Ancak egzersizin yoğunluğunun görülme sıklığını ve şiddetini arttırma eğilimi vardır. 

Egzersiz yaparken uygun şekilde sıvı almayan kişilerde risk artışı olabilir.

Egzersize bağlı hematürinin genellikle 3 gün içinde düzeldiğini ve 2 haftadan daha uzun süren kanamalar için doktora başvurulması önerilmektedir. 

4. Büyümüş prostat

Benign prostat hiperplazisi (BPH) genişlemiş bir prostat için tıbbi bir terimdir.

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçasını oluşturan ve semen üretimine yardımcı olan bir bezdir. Mesanenin altına ve rektumun önüne oturur.

Büyümüş bir prostat idrar yolu üzerinde bastırarak idrara çıkmayı zorlaştırır. Mesane, idrarı serbest bırakmak için daha fazla çalışarak, hasara ve kanamaya neden olabilir.

BPH 51-60 yaş arası yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 50'sini ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90'ını etkiler.

BPH belirtileri şunlardır:

 • acil ve sık idrara çıkma ihtiyacı
 • özellikle geceleri sık idrara çıkma
 • idrara çıkma zorluğu
 • idrar yaparken itme veya zorlama ihtiyacı
 • zayıf veya aralıklı idrar akışı
 • idrar yaptıktan sonra bile mesanenin dolu olduğu hissi
 • idrarda kan

Ağır vakalarda, BPH'li bir kişi hiç idrara çıkamayabilir. Bu acil müdahale gerektiren tıbbi bir acil durumdur.

5. İdrar sondası

Bazı insanlar yaralanma, ameliyat veya hastalık nedeniyle idrar yaparken zorluk yaşayabilir. Bir idrar sondası, idrarı mesaneden boşaltan esnek bir tüptür.

Mesaneye idrar yolu yoluyla kalıcı bir kateter yerleştirilir. Bu sonda birkaç gün veya hafta boyunca mesanede kalabilir.

Bu katater  bakterilerin üretraya girmesine ve çoğalmasına izin verebilir ve muhtemelen kateter ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonuna yol açar. Bu idrarda kanla sonuçlanabilir.

Hastanelerde edinilen idrar yolu enfeksiyonlarının %75'i  kateter kullanımından kaynaklanmaktadır.

Katater ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonu semptomları genel İYE'lerle aynıdır, ancak ayrıca bel veya karın bölgesindeki spazmları da içerebilir.

İdrar sondasına bağlı kanamanın bir diğer nedeni, kataterin yerleştirilmesi veya çıkartılması esnasında ortaya çıkan fiziksel zedelenmedir. 

6. Böbrek sorunları

Glomerüller böbreklerde kanın süzülüp temizlenmesine yardımcı olan küçük yapılardır. Glomerülonefrit (GN), bu yapılara zarar verebilecek bir grup hastalık için kullanılan terimdir.

GN'li insanlarda, yaralanan böbrekler vücuttan atık ve fazla sıvıyı çıkaramaz. Tedavi edilmeyen, GN böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Kronik GN genellikle işitme ve görme kaybı olan genç erkeklerde görülür.

Akut GN aniden ortaya çıkar ve aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

 • sabah yüz şişliği
 • idrarda kan
 • azalmış idrara çıkma
 • nefes darlığı
 • öksürme
 • yüksek tansiyon

Kronik GN yavaş yavaş gelişir. Bazı durumlarda, insanlar birkaç yıl boyunca semptomlarla karşılaşmayabilirler. Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

 • idrarda kan
 • idrarda protein
 • yüz veya ayak bileklerinde şişlik
 • sık gece idrara çıkma
 • kabarcıklı veya köpüklü idrar

7. İlaçlar

Aşağıdaki ilaçlar hematüriye neden olabilir:

 • Kan inceltici maddeler: Bu ilaçlar kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olur, warfarin ve aspirin gibi bazı türler idrarda kana neden olabilir.
 • Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar veya NSAID'ler: Bir kişi bunları uzun süre kullanırsa, böbreklere zarar verebilir ve idrar testlerinde kan görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, idrarda gözle görülür kan oluşumuna neden olma ihtimali yoktur.
 • Siklofosfamid ve ifosfamid: İdrarda ve mesane ağrısında ve tahrişte ani kan başlangıcı olan hemorajik sistite neden olabilen kemoterapi ilaçlarıdır.
 • Senna: Bu müshilin uzun süreli kullanımı hematüri ile sonuçlanabilir.

8. Prostat kanseri

Her 10 erkekten biri , yaşamları boyunca prostat kanseri teşhisi alacaktır.

Erken tanı ve tedavi ile prostat kanseri genellikle tedavi edilebilir . Ancak, az sayıda erkek hastalığın erken evrelerinde semptomlar yaşayacağından, düzenli tarama testlerine katılmak hayati önem taşımaktadır.

Prostat kanseri belirtileri ortaya çıktığında, bunlar BPH'ninkine benzer olabilir.

Prostat kanserinin ek belirti ve semptomları:

 • alt pelvik bölgede donuk ağrı
 • bel, kalça veya üst kalçalarda ağrı
 • ağrılı boşalma
 • menide kan
 • iştah kaybı
 • açıklanamayan kilo kaybı
 • kemik ağrısı

Prostat kanseri semptomlarından herhangi birini yaşayan erkekler en kısa sürede doktora gitmelidir.

9. Mesane kanseri

Mesane kanserinin erken evrelerinde insanlar çok az semptom yaşayabilir. En erken endikasyon idrarda genellikle kandır.

Bazı insanlar idrarın rengini bozabilir. Diğerleri için kan izleri sadece idrar testinde tespit edilebilir.

Erken evre mesane kanserinin diğer olası belirtileri arasında şunlar vardır:

 • Özellikle geceleri idrar yapmak için sık veya acil bir ihtiyaç
 • idrar yapma zorluğu
 • zayıf bir idrar akışı
 • idrar yaparken ağrı veya yanma

Daha ileri mesane kanseri belirtileri şunlardır:

 • idrara çıkma yetersizliği
 • bir tarafta bel ağrısı
 • ayaklarda şişlik
 • iştah kaybı
 • açıklanamayan kilo kaybı
 • kemik ağrısı

İdrarda iki tür kan vardır:

 • Brüt hematüri: İdrardaki kanın çıplak gözle görüldüğü durumdur. İnsanlar kan pıhtılarını görebilir veya idrarın kırmızı veya kahverengi olduğunu fark edebilir.
 • Mikroskobik hematüri: Bu, idrardaki kanın yalnızca mikroskop altında göründüğü durumdur.

Hematüri tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Olası tedaviler şunları içerebilir:

 • enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisi
 • büyük böbrek taşlarının çıkarılması ameliyatı
 • kas gevşetici maddeler, hormon blokerleri ve prostat problemlerini tedavi eden ameliyatlar
 • GN için ilaçlar veya kan filtreleme prosedürleri
 • Kanser veya iyi huylu büyümeleri tedavi etmek için cerrahi, kemoterapi ve radyasyon

Erkeklerde idrarda kan nadiren ciddi bir hastalık belirtisi olsa da, idrarında kan fark eden herkes doktora başvurmalıdır.

İdrar testi kan varlığının doğrulanmasına yardımcı olacaktır. Doktor ayrıca, mesane veya böbreklerdeki prostat büyümesini veya hassasiyetini kontrol etmek için fizik muayene yapabilir.

Görüntüleme testleri, doktorun prostat büyümesini veya idrar yolundaki tıkanıklıkları tanımlamasına yardımcı olabilir.

Erkeklerde, idrarda İYE'lerden prostat problemlerine kadar çeşitli olası kan nedenleri vardır.

Nadiren hematüri, idrar yolunu veya üreme sistemini etkileyen bir kanser uyarısı olabilir. Bu kanser türleri genellikle erken teşhis ve tedavi ile tedavi edilebilir.

Bazen hematüri sadece mikroskop altında tespit edilebilir, bu nedenle kalıcı veya tekrarlayan idrar semptomları yaşayan herkes bir doktora başvurmalıdır.

Benzer Makaleler

 • Balanitis nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  Balanitis nedenleri, belirtileri ve tedavileri
 • İnterstisyel sistit belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  İnterstisyel sistit belirtileri, nedenleri ve tedavisi
 • Glomerülonefrit belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  Glomerülonefrit belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Yeni Makaleler

 • Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
  Grip ve Corona virüsü arasındaki farklar nelerdir?
 • Coronavirüs ve alternatif tedavileri
  Coronavirüs ve alternatif tedavileri
 • Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
  Coronavirüs Yüzeylerde Ne kadar Süre Hayatta kalabilir?
 • Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
  Coronavirüs belirtileri, tedavisi ve türleri
 • Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
  Adenokarsinom tipleri, belirtileri ve nedenleri
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
  Çocuklarda ve yetişkinlerde displazi
 • Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
  Vajinal kanser belirtileri, nedenleri ve tedavisi
 • Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
  Vulvar kanseri (dış genital bölge kanseri) nedenleri, belirtileri ve tedavileri
 • Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
  Meniere nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavileri nelerdir?
 • Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
  Kardiyovasküler hastalık belirtileri ve nedenleri
 • Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
  Amfetamin kullanımları ve yan etkileri
 • Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
  Tramadol'ün yan etkileri nelerdir?
 • Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
  Ortostatik hipotansiyon nedenleri ve belirtileri
 • Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
  Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri, nedenleri ve tedavileri
 • Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri
  Mirtazapin kullanımları ve yan etkileri